Crowd watching fireworks
Det som förr var en rit har idag ofta blivit en fest. Har något gått förlorat? Eller har vi befriat oss från andlig barlast som ändå inte betydde något?