ANN
LAGER
STRÖM
LIVSFILOSOFI FÖR 2000-TALET

Etikett vandra

HENRY DAVID THOREAU |
Vandra länge och utan en plan

Många filosofer har ägnat sig mycket åt att gå, inte minst filosofen Søren Kierkegaard. Författaren och filosofen Henry David Thoreau, ni vet han med det lilla huset vid Walden, tog det där med att gå och vandra på allvar. Först det där med tiden. En tjugominuterspromenad är inget för Thoreau, nej…
LÄS MER