ANN
LAGER
STRÖM
LIVSFILOSOFI FÖR 2000-TALET

Etikett livsfilosof

EXISTENTIELLT |
Fyra personer om att leva med osäkerhet

Jonna Bornemark, filosof: Ovisshet är människans existentiella villkor.Ruben Wätte, konstnär: Ovissheten är förutsättning för kreativiteten.Maria Sundin, astronom: Vi vet inte hur stort universum är.Alec, asylsökande som lever illegalt i Sverige: Jag lever för stunden. Han är strax över 20 och kan bara ta en dag i taget. I tre år…
LÄS MER