Tag

citatet

Browsing

“Framför allt, förlora inte din lust att promenera: varenda dag promenerar jag mig till ett tillstånd av välbefinnande och promenerar bort från varje sjukdom; jag har promenerat mig till mina bästa tankar, och jag vet inte någon tanke så tryckande att man inte kan promenera bort sig från den … men genom att sitta stilla, och ju mer man sitter stilla, ju närmare kommer man att må illa … Alltså om man bara fortsätter att promenera blir allt bra.”

Søren Kirkegaard, i ett brev till en vän 1847

FOTO: Derek Gavey, enligt CC

– Vi har en själ, i någon mån är vi … bevingade varelser. Jag är inte säker på att det är någon skillnad mellan att tro det och att vilja tro det. Bara en varelse med själ skulle komma på tanken att vilja ha en själ.

Författren Donna Tartt till Thomas Engström i en intervju i SvD om romanen Steglitsan. Intervjun är inte länkbar men recensionen är det. Ja, vad tror du själv – har vi en själ eller inte? Och innan du svarar: vad menar vi med ordet själ?