ANN
LAGER
STRÖM
LIVSFILOSOFI FÖR 2000-TALET

Etikett andligheten

Den verklighet du ser om kring dig är de flesta ense om existerar. Träden, hundarna, vännerna, husen. De finns. Där mitt framför näsan.
Men den andliga dimensionen, hur är det med den?
Ja, det är bara att konstatera. Så länge människan nedtecknat sina tankar så har vi varit oense.
Det finns en andlig värld.
Det finns inte en andlig värld.
För att inte tala om de många olika beskrivningarna av hur denna andra verklighet (eller är den första), är beskaffad.
Här får du stifta bekantskap med troende och ateister och alla de som varken vet in eller ur.