THE BENGSONS | ”Hopp är inte en känsla, det är en handling”

De sjunger från ett litet rum hos svärföräldrarna. De har flytt ditt, berättar de i en annan såg, tagit bilen bara och hamnat där.
De sjunger utan att förenkla, utan att fly från komplexiteten. Hoppet kommer ur smärtan, sjunger de, och hopp är inte en känsla utan en handling.
Lyssnar om och om igen.
Filosoferna är som vanligt oense. Vissa anser att hoppet är det som för oss in i framtiden, som får oss att våga, att uthärda, att handla. Andra varnar för att hoppas och tänker tvärtom – den som hoppas blir passiv, väntar bara på att något ska hända men gör ingenting.
Själv hoppas jag alltid – på att det goda ska segra, på att vi lär oss leva med varandra, på att vi inser att jorden är värld att värna, på sol eller på regn. Det ger mig en framtid, får mig att planera och gå upp på morgonen, och att se ljus trots mörker.