Finns det någon mening med livet frågar sig SvD:s Idagsida den här veckan och det är förstås en av mina favoritfrågor. Inte så att jag vill ha det slutgiltiga svaret, jag vill fundera på det. För mig räcker det att vila i osäkerheten. Jag vet att jag är här, men jag vet inte varför.

När jag förra året läste existensfilosofi och existensfilosofi på Södertörns högskola fick vi många möjligheter till grubblerier. Här är det ingen som söker det rätta svaret, tvärtom bygger hela filosofin på att ingen vet men vi alla har rätt att söka.

Här lite ledtrådar, lite redskap för den som vill börja utforska verkligheten själv, som vill vara barfotafilosof:

Meningen med livet del 1: Vi är, det vet vi, men egentligen vet vi inte vad det där lilla ordet är betyder. Det var det filosofen Heidegger försökte reda ut i den nästan oläsbara boken Varat och tiden. Efter två böcker, gav han upp, inte ens vad själva varat är kan vi hitta. Vi är fast vi inte vet vad det är att vara.

Filosofen Levinas talar om Oändligheten på ett sätt som jag gillar. Om vi antar att allt är ett enda. Att kosmos och vi ingår i samma vara, vi är helt enkelt tillsammans, så kan vi kalla det för Oändligheten. Oändligheten, skriver Levinas, är ett av de få ord som beskriver det vi tror att det ska beskriva. Det Oändliga är oändligt och, enligt Levinas, omöjligt för en människa med begränsade redskap att förstå. Här har vi alltså den yttersta meningen: En obegriplig men ytterst närvarande Oändlighet.

Meningen med livet del 2: Inom existenspsykologin talar man sedan om meningen med livet. Inte som ett påstående utan som en fråga: Vad tror du är meningen med livet. Här undrar man om det finns en övergripande menig med att vi finns och att vi är vid liv. Svarar gör man inte kollektivt, tvärtom. Svaret måste du själv formulera. Och kanske inte bara en gång utan flera under livets gång. Det finns de som menar att det är Kärlek. Att kärlek är den kraft som håller livet samman, utan den skulle ingenting finnas. Om vi alla, inklusive våra och kosmos minsta beståndsdelar stötte bort varandra skulle allt lösas upp. Sören Kierkegaard var en av dem.

Så finns det de som menar att det inte finns någon mening med livet. Att det i grunden är meningslöst, men att vi för att ha lust att leva måste hitta på någon. Jean Paul Sartre skriver det, vi måste leva trots allt.

Meningen med livet del 3: Existenspsykologerna menar att det finns en mening till, meningen i livet. Just det – i. Det här är din allra mest privata anledning att leva. Meningen i mitt liv till exempel är förstås att för första gången i min släkt skapa en familj som inte krackelerar, där medlemmarna inte är lättade när de andra dör. Men just det här funderandet på meningen med livet är också min privata mening. Varje morgon stiger jag upp lika nyfiken på om jag kommer att hitta ett nytt svar, en ny ledtråd, en människa som funnit något annat.

Och så kan man väl sammanfatta meningen i livet. Det som får dig att gå upp, att vilja något, att orka, att sträva.

Så, om vi sammanfattar. Där finns kanske en yttersta mening, meningen med Oändligheten. Kanske finns det också en övergripande mening för oss människor, meningen med livet. Och så har vi redan, medvetet eller omedvetet, skapat oss en mening i våra liv.

NYFIKEN: SEPT, Sällskapet för Existentiell Terapi.

KOMMER SNART!

Apropå frågor så startar snart jag och min kollega Ann Pålsson ett nytt nätverk why! för oss som inte kan sluta fråga. Böcker, journalistik, prylar och inte minst samtal irl med filosofer, hjärnforskare, teologer, läkare, psykologer, existentiella tänkare, arkitekter om allt det där som vi själva undrar över. Mer info  kommer närmaste veckorna.