Hands in hands close up
Hands in hands. Support for people who is ill.

CITATET |
Gräla dig till nya insikter

”Gösta var väldigt klok, för om vi grälade, vilket vi gjorde många gånger den första tiden, och jag var nära att ge upp, sa han: 
”Har du fått reda på något nytt här, något du inte visste innan?” 
Och jag sa nej, det var väl inget nytt. 
”Nej, då är det väl bara att fortsätta.”

- Marie-louise Ekman | DN180909