ANN
LAGER
STRÖM
LIVSFILOSOFI FÖR 2000-TALET

Default image

Annilag

I CORONANS TID del 1 |
Upptäckter i gränslandet

Det är underligt. Overkligt.Sjunde dagen hemma.Coronakontakter i min allra närmaste krets.Säjlvvald karantän.Om jag mot förmodan är smittad vill jag inte sprida viruset vidare.Så hemma.Och hemma. I den existentiella filosofin talar man om gränssituationer.Det är händelser som skakar din yttre och …

EXISTENTIELLT |
Fyra personer om att leva med osäkerhet

Jonna Bornemark, filosof: Ovisshet är människans existentiella villkor.Ruben Wätte, konstnär: Ovissheten är förutsättning för kreativiteten.Maria Sundin, astronom: Vi vet inte hur stort universum är.Alec, asylsökande som lever illegalt i Sverige: Jag lever för stunden. Han är strax över 20 och…

I VÅR |
FILOSOFI & KONST

På Moderna museet har filosofipedagogen och konstnären Adam Wallenberg filosofivisningar med konst som inspiration. Man hinner med några konstverk per gång, Adam ställer frågor, deltagarna reflekterar. Ibland finns det möjlighet att fundera vidare i ateljén i bottenplanet.Ett fint sätt att…

HÈDI FRIED |
”Det kan hända igen”

Det gick steg för steg, säger hon, och så en dag var nazismen ett faktum. ”Det är det som är det farliga. Den omärkliga förflyttningen. Normaliserandet.” Hédi Fried vet. Hon var med i Sighet, Rumänien, då på 30-talet. Nu varnar…