ANN
LAGER
STRÖM
LIVSFILOSOFI FÖR 2000-TALET

Dag 21 december, 2019

Christmas background with stone clock and candle

REFLEKTION |
Vem vinner kampen om tiden

Ofta befinner jag mig i ett inbördeskrig där olika viljor rasar. Den ena vill delta i julruset, gå på julmarknad, baka något extra. Den andra vill dra sig tillbaka, vara i fred. Båda är jag. Men vem vinner idag?
LÄS MER