Artiklar, böcker och utforskande samtal för dig som undrar vad det är att vara människa.
Ann Lagerström

DELTA I ETT EXISTENTIELLT SAMTAL

TALA OM:KÄRLEK

LÄR DIG LEDA EXISTENTIELLA SAMTAL

"Det stora är inte att vara det ena eller det andra utan att vara sig själv."
Søren Kierkegaard, filosof

"I vår tid har vi glömt vad det är att existera."
Søren Kierkegaard, filosof

"Filosofi kräver ett annat slags tänkande,
ett tänkande som påminner mig, väcker mig,
för mig till mig själv, förändrar mig."
Karl Jaspers, filosof

VI UTGÅR FRÅN EXISTENTIELL FILOSOFI