ANN
LAGER
STRÖM
LIVSFILOSOFI FÖR 2000-TALET

LIVSFILOSOFI

Ett steg i taget växer den här sajten fram. Insikter, inspiration, infall & artiklar, böcker. Alla på samma teman: Vad är det att vara människa? Hur ska jag leva? Och vad är meningen?
Snart kommer du om du vill kunna delta i livsfilosofiska samtal där vi tillsammans utforskar alla aspekter av livet.

Vill du själv lära dig tala med andra om livsfilosofi? Läs mer på existentiellt.nu.
Vill du ta de livsfilosofiska frågorna till din arbetsplats, vänkrets, sammanhang? Hör av dig.

VI BEHÖVER TALA MER OM LIVET

Lär dig leda 
existentiella
samtalsgrupper