Livsresan fortsätter

Välkommen till mitt hörn av tillvaron. En plats för eftertanke och inspiration. Med utgångspunkt i vardagen och existentiell filosofi.

Att tålmodigt och mödosamt lära mig hur jag ska leva, det räcker för mig.

Albert Camus, filosofi

Delta i ett existentiellt samtal?

Utbilda dig till existentiell samtalsledare?

talaomlivet.nu

Det farligaste är att bli färdig alltför fort.

Søren Kierkegaard, filosof

När vi älskar överger vi lugnet och stabiliteten inom oss.

José Ortega y Gasset (1883-1955), filosof