Vem bestämmer vad vi ska säga? Frågan kan tyckas konstig och svaret givet: ”Det är väl jag!”. Men hur snabbt är det där jaget? Och kan det vara så att du först vet vad du sagt när du hör dig själv tala? Ny svensk forskning ger spännande svar.

Iaktta dig själv, ja, lyssna på dig själv när du sitter och pratar med dina kompisar, arbetskamrater idag. Är allt du säger väl genomtänkt och processat? Har du medvetet bestämt dig för vad du ska säga och hur?
Kanske kommer du fram till samma sak som jag: Det går alldeles för fort för att jag ska hänga med. Börjar jag tänka så stannar konversationen av, talet blir hackigt, självmedvetenheten står i vägen för dialogen.
Allra värst är det när jag håller föredrag. Om jag medvetet försöker vara en bra talare tappar jag bort mig, förlorar kontakten med de som lyssnar och missar talets inneboende lek som roar både mig själv och publiken.

Forskarna är inte eniga. Vissa tror att vårt tal är medvetet, andra tror att vi vet vad vi sagt för att vi hör oss själv prata. Det där sista antagandet roar och oroar mig och nu visar det sig att en svensk forskare Andreas Lind och hans kolleger på Lunds universitet gjort ett kreativt experiment som visar att det kanske är så.
Försökspersonerna fick titta på ord där färgen på ordet och själva ordet inte stämde. Grönt kanske stod med röd färg osv. Uppdraget var att läsa ordet högt. Försökspersonerna hörde sin egen röst svara, och direkt efteråt fick de skriftligt skriva ner vad de svarat.
Det försökspersonerna inte visste var att forskarna spelade in dem och sedan då och då bytte ut de de verkligen sagt mot något de uttalat för en stund sedan. Sa försökspersonen grön kunde de höra sig själva säga grå t ex.
Om det fejkade svaret tajmades riktigt bra så var försökspersonerna säkra på att de sagt just det. Det de hörde var verkligare än det de i realiteten sagt.
Men innebär det här att vi inte har en aning om vad vi pratar om. Nej, det tror inte varken forskarna själva eller deras kolleger, men kanske är det så att vårt medvetna jag är mindre inblandat än vad vi själva antar.
KÄLLA You Don’t Know What You’re Saying, Scientific American

Write A Comment