Det kommer att hända, kanske har det redan hänt. Du eller någon du känner är med om något förfärligt. Vad är bäst att göra?
En grupp forskare ledda av
Thomas Ehring, bad människor som varit med om något svårt skriva om det. Den ena gruppen fick beskriva konkret vad som hände. 

Vad hände? När hände det? Hur gick det till? Vad kände du? Vad känner du just nu medan de skriver? Den andra gruppen fick ett mer abstrakt perspektiv:
Varför hände det? Varför kände du som du gjorde? Vad kunde du gjort annorlunda?

 

Skillnaden mellan grupperna var tydlig. Den konkreta gruppen kände sig mindre tyngda av sina upplevelser, minnena hade bleknat. Hos den abstrakta gruppen hade inte särskilt mycket ändrat sig.

 

Thomas Ehring drar slutsatsen att vi processar våra känslor när vi talar om det i nu- och jagform. Och att det faktiskt är ännu bättre att skriva än att prata.

TIPS 2: Om du är med om något svårt. Ta fram papper och penna och beskriv hur du känner dig just nu. Hur du kände dig när det hände. Vad det var som hände. Var konkret, spekulera inte, skriv bara om det som var och är.

 

LÄS MER här

FOTO Bruce Guenter, enligt cc.

 

Write A Comment