Tag

känslor

Browsing

Vi är så olika. Vissa av oss känner minsta skiftning i känslolivet. Andra kan skilja starka känslor åt. Och så finns det de som varken kan läsa sig själv eller någon annan och ännu mindre prata om det.
Det kan vara en kvinna. Hon som ger allt till andra och inget till sig själv.
Och det kan vara en man som lärt sig känna så lite som möjligt.

Glansigheten är uppenbar.
Hon frågar:
”Blev du ledsen?”
Han svarar oförstående.
”Nej, varför tror du det?”
Javisst kan man gissa att den här mannen ljuger. Han känner sig trängd helt enkelt och vill inte erkänna sin sårbarhet. Men det kan faktiskt också vara så att han, trots att tårarna är nära, inte förstår vad hon talar om. Fenomenet kallas alexitymi, svårighet att tolka sina egna känslor.

Det är Marie-Louise Ekman som idag i DN i ett samtal med Maria Schottenius om sina år på Dramaten talar om att hon absolut inte vill bli som sin mamma som levde i ovalfrihet.

Det där med att sätta o framför ett ord och därmed skapa dess motsats är inte så tokigt. Att vara ohungrig och mätt är inte samma sak, oglad och ledsen är inte synonymer i min språkvärld, och det fungerar ju redan i ord som säker och osäker.
Men ibland blir det avigt, som med lycklig och olycklig. Det är verkligen inte ett motsatspar. Jag kan vara icke-lycklig för stunden utan att vara olycklig. Beroende på vad lycka i sig är, vilket vi brukar ha många åsikter om i de livsfilosofiska samtalsgrupperna.
Idag är det söndag och jag har mycket att göra, jag är helt enkelt oledig.

SE Den dramatiska assylen, iPhone-drama av Marie-Louise Ekman.

En glad uppdatering sprider glädje. En hatisk sprider hat. Det du skriver på FB påverkar vårt kollektiva känsloklimat.

Sitter i en fin liten lånad stuga långt ut på Värmdö. Har börjat på en bok om relationer, om dig och mig och vårt möte med de andra. Om hur man närmar sig en annan människa med respekt för hennes unika varelse. 

• Kan man träna sig till varmare känslor för andra. Ja, det verkar så. Efter att ha mediterat på medkänsla 30 minuter om dagen i två veckor blev en försöksgrupp mer generösa och fick mer aktivitet i de delar av hjärnan som har med medkänsla och positiva känslor att göra.

Bra information om meditation på medkänsla. Och här en podcast i samma ämne och mer info om forskningen.

“Det är lite som att träna med tyngder … resultaten visar att människor faktiskt kan bygga upp sin medkänslomuskel.”

Helen Weng, Center for Investigating Healthy Minds at the Waisman Center of the University of Wisconsin-Madison

 

 

Det kommer att hända, kanske har det redan hänt. Du eller någon du känner är med om något förfärligt. Vad är bäst att göra?
En grupp forskare ledda av
Thomas Ehring, bad människor som varit med om något svårt skriva om det. Den ena gruppen fick beskriva konkret vad som hände. 

Vad hände? När hände det? Hur gick det till? Vad kände du? Vad känner du just nu medan de skriver? Den andra gruppen fick ett mer abstrakt perspektiv:
Varför hände det? Varför kände du som du gjorde? Vad kunde du gjort annorlunda?

 

Skillnaden mellan grupperna var tydlig. Den konkreta gruppen kände sig mindre tyngda av sina upplevelser, minnena hade bleknat. Hos den abstrakta gruppen hade inte särskilt mycket ändrat sig.

 

Thomas Ehring drar slutsatsen att vi processar våra känslor när vi talar om det i nu- och jagform. Och att det faktiskt är ännu bättre att skriva än att prata.

TIPS 2: Om du är med om något svårt. Ta fram papper och penna och beskriv hur du känner dig just nu. Hur du kände dig när det hände. Vad det var som hände. Var konkret, spekulera inte, skriv bara om det som var och är.

 

LÄS MER här

FOTO Bruce Guenter, enligt cc.

 

Apropå kroppen och hur allt det vi är hänger samman så kommer det mer och mer forskning som visar att våra relationer påverkar vår hälsa. Nu senaste har Lisa Jaremka vid Ohio State University visat att ensamhet påverkar immunsystemet. Utan nätverk, menar Lisa, skapas en kronisk stress i kroppen som skapar en inflammation och försvagar immunsystemet.

I förlängningen kan det här innebära att vi kan bli sjuka av ensamhet. Och förstås också tvärtom, att det är lättare att hålla sig frisk eller bli frisk om man redan är sjuk om man ingår i ett sammanhang.

FOTO Sigfrid Lundberg, enligt CC

LÄS MER om hur ensamhet tär på immunsystemet.