Tag

andlighet

Browsing

Apropå det där med meningen. I existenspsykologi så skiljer man på meningen i livet och meningen med livet. Den första handlar om din vardag, den andra om universum.

Meningen i livet är det där som får oss att gå upp på morgonen – barnen, jobbet, politiken, trädgården, samlanrvurmen, motorcykeln. Temana är helt individuella och kan växla genom livet. En mening avlöser en annan. Men de tider då vi tappar bort den där viktiga orsaken till att livet är värt att leva och har svårt att hitta någon ny kan vara riktigt, riktigt tunga.

Meningen med livet är något helt annat. Det är den eviga frågan om själva livet – om allt som existerar – har en mening. Finns det någon Gud? Har kosmos en gräns? Finns det parallella universum? Vad ingår Big Bang i för logisk struktur? Eller är allt en meningslös slump?
Långa tider går det fint att leva

Stockholm 21 december 2017 08.14

Morgonsamtal med min vän prästen Ted Harris.
Vi talar om andlighet. Eller snarare vi talar om ett annat sätt att se på andlighet.
T: “Om vi istället för Gud utgår från mänsklighetens eviga fråga: Vad är det att vara människa …, säger Ted
A: “…och hur ska jag leva?”
T: “Just det, så skulle man kunna säga att alla som söker svar på de två frågorna är andlig.”

TED: Alla som söker svaret på vad det är att vara människa är ur mitt perspektiv andliga.

A: “Men jag tycker ordet står i vägen, det pekar på en sinnesstämning, jag är andlig, istället för på ett utforskande.”
T: “Så kan det vara. Vad tycker du om Aristoteles eudaimonia, mänsklig blomstring.”
A: “Fint ord, men svårbegripligt för många.”Ibland är det underbart att vara journalist. Som sen gången jag fick chansen att fråga professorn i teknisk vattenresurslära Kenneth M. Persson om hur gammalt vattnet i mitt vattenglas är. Så här gick det till:

Hej Kenneth
jag skriver just nu om dop och skulle jag vilja ha med lite fakta om vatten. Läste på en expertsida att vattnet vi har på jorden idag är lika gammalt som jorden, dvs ca 4,5 miljarder år.
Stämmer det?
Vänliga hälsningar
Ann Lagerström

Hej Ann!
Kul och klar fråga. Svaret blir som vanligt omständligare.
Grundsvaret är enkelt. All materia som finns på jorden skapades när vårt solsystem blev till för ungefär 4,6 miljarder år sedan.

Ett ord du plötsligt fastnar för. En bild som kommer till dig. En plötsligt lust att göra något för någon. För prästen Gunnar Lind är det så här Gud talar till honom.

NAMN Gunnar Lind
GÖR Präst i Högalidskyrkan
SPECIALITET Retreater. Ökenmässor med inslag från koptiska traditioner, musik, rökelse, nybakat nattvardsbröd, ikonbilder och levande ljus.

Kan man kommunicera med Gud?
Ja, fast jag kanske skulle säga vara i relation och i kontakt med.
Kan alla människor göra det?
Ja det tror jag.
Men vad är Gud?
Bilbens Gud är nära och med i allt.
Hur låter Guds röst?
Det är ett tilltal. För vissa människor är det jättetydligt. Det kan vara ett ord, eller man får en association, en tanke som gör att man ser något på ett nytt sätt, något faller på plats.

“Det är svårt att leva,
vi behöver all hjälp
vi kan få”

Den moderna människan behöver mer tröst, inspiration och gemenskap – och mindre Gud, menar den brittiske filosofen och författaren Alain de Botton och uppmanar alla att skippa tron men ta de bästa teknikerna från religionerna.

Filosofen och författaren Alain de Botton har precis packat upp lådan han fått från tryckeriet med den nya boken Religion for Atheists, och nu står han här källaren till The School of Life i London och

Läser i SvD om människor som träffas på söndagar för att fira livet, fast utan Gud på temana ”Lev bättre, hjälp ofta, förundras mer”. Det var Pippa and Sanders på bilden som började, som själva saknade ett sammanhang, en möjlighet att förundras och fira.
Lite sång, några kloka ord, mycket gemenskap. Sunday assembly startades av två brittiska komiker och har nu spritt sig till andra delar av världen. Målet är att hjälpa varandra att leva ett fullödigt liv, och nu uppmanar rörelsen andra att starta “församlingar” på sin ort.

Själva tycker de att de tagit Alain de Botton på orden när han i sin bok Religion för ateister skriver att det är dags att ta det bästa från religionen ut i samhället. Botton å sin sida tycker Sunday assembly har snott hans ide The School of Life, och jag kan förstå att han värnar sitt varumärke. Att gå på ett SA möte är gratis, att bli en del av gemenskapen och starta en egen församling kostar inte heller något. Hela verksamheten bygger på frivillighet och donationer. TSOL å andra sidan är kommersiell. Delta kostar pengar och vill du starta en egen School of Life i en annan stad handlar det om stora summor.
Flera liknande verksamheter planeras av olika företag i Stockholm men verkar ännu inte kommit igång.

Läs här vad Alain de Botton sa om religion för ateister när jag träffade honom i London på The School of Life.

Sunday assembly kallar sig för en ateistisk kyrka, men välkomnar även de som tror på Gud. “Låt bli att agitera”, skriver initiativtagarna, och bäst är nog att undvika “talks”, föreläsningar, där man argumenterar för den ena eller andra trosuppfattningen.

Jag tänker att vi alla behöver gemenskap, att vi alla då och då behöver fundera över varför vi är här och hur vi ska leva. Och att ju fler sådana platser som finns desto lättare blir det för oss att hitta den plats där vi kommer till vår rätt.
Varför inte testa Sunday Assembly nästa gång du är på resa, längst ner på den här FAQ-sidan hittar du “församlingar” runt världen.