Apropå kroppen och hur allt det vi är hänger samman så kommer det mer och mer forskning som visar att våra relationer påverkar vår hälsa. Nu senaste har Lisa Jaremka vid Ohio State University visat att ensamhet påverkar immunsystemet. Utan nätverk, menar Lisa, skapas en kronisk stress i kroppen som skapar en inflammation och försvagar immunsystemet.

I förlängningen kan det här innebära att vi kan bli sjuka av ensamhet. Och förstås också tvärtom, att det är lättare att hålla sig frisk eller bli frisk om man redan är sjuk om man ingår i ett sammanhang.

FOTO Sigfrid Lundberg, enligt CC

LÄS MER om hur ensamhet tär på immunsystemet.

 

Write A Comment