Vad är viktigast att skydda dig själv från smärta än skona den andre? Ny forskning visar att vi bryr oss dubbelt så mycket om andra. 

Forskarna är förvånade resultaten från University College i London går emot tidigare resultat som visat att människan i grunden är egoist. Här har forskarna låtit 80 personer testa sin altruism genom att fråga dem hur mycket de är beredda att betala för att slippa smärta i form av en uthärdlig elektrisk chock, och hur mycket för att låta en annan människa undgå den smärtsamma behandlingen.
Tvärtemot annan forskning visade det sig att just de här försökspersonerna var villiga att betala dubbelt så mycket för att skona en okänd medmänniska i ett annat rum.

Bevisar det här att människan i grunden är medkännande och altruistisk. Nej, skriver forskaren Molly Crockett i en artikel i The Guardian. Barnforskning visar dock att redan vid 3-månaders ålder visar bebisar att de är mer intresserade av figurer som hjälper till än sådana som gör illa. Och dessutom behöver vi inte försök i labb för att se att medkänsla och vilja att ge upp sin egen bekvämlighet för andra existerar, skriver Molly, det är bara att se sig omkring.

I en annan intressant del av experimentet fick försökspersonerna välja mellan att själva behålla en summa pengar eller ge bort de till välgörenhet. Här valde de många att lägga 80 procent i sin egen ficka och ge bort resten.

DELTA SJÄLV I VÅR GEMENSAMMA UTFORSKNING
AV VAD DET ÄR ATT VARA MÄNNISKA
Jag läser och funderar:
Är det så att ju mer ansvar vi har för en annan människa, ju närmare vi är den som lider, och ju mer vi kan påverka deras lidande, desto större altruism utövar vi.
Om det är så är tiggarna, eller ”sittarna” som någon kallat de Rumänska EU-medborgare som numera tillbringar delar av sin tid här i Sverige, en möjlighet att undersöka vår egen altruism.
1. Går jag snabbt förbi, jag gör ofta det själv, för att slippa bli involverad och därmed väcka min medkänsla vilket skulle ge mig en lust att hjälpa. Möt de sittande, och iakVad rör sig inom dig när du passerat en, två kanske femton nödlidande utan att göra något?
2. Vad händer om jag inte bara hälsar, inte bara betalar utan sätter mig ner och skapar en direkt relation? Kan jag då undgå att vara till hjälp?
KÄLLA: The Guardian Behind the scenes of a ‘shocking’ new study on human altruism

FOTO: BETSY WEBER, enligt CC

Write A Comment