Jag vet. Ordet finns, men nu är det journalisten och författaren Ruth Links namn på sin egen pensionärsgeneration, de som inte drar sig undan utan istället laddar om. Som Ruth själv, 90, som just startat ett e-bokförlag. (DN idag.)
PS Och Ruth är inte ensam. Dansk forskning visar att dagens 90-åringar har bättre fysik, är aktivare och smartare än tidigare generationer.
Mental decline at age 90 is less than a decade ago.

Write A Comment