Serieskaparen Joanna Rubin Dranger om att hennes böcker inte är självbiografiska de är självmytologiska. Och jag tänker: undrar hur mycket av min bild av mig själv som är mer myt än biografi.

.

Bild_bubbla
Källa: SvD och Bild & Bubbla
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Vad tänker och känner du?