Är det inte vackert, ordet skymundan. Att skymma undan. Läser i en av mina favoritböcker Norstedts etymologiska ordbok:

skymundan undanskymt ställe
• ursprungligen imperativform till skymma undan i betydelsen ‘gå ur vägen för’

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Vad tänker och känner du?