Semester är lycka. Resten av året är ett undantag. Medge att tanken har slagit dig, om inte förr så i går kväll när det var dags att igen sätta väckarklockan. Känslan är inte ny, men kanske har den förstärkts det senaste decenniet när lyckoforskningen fått oss att anta att det inte bara är normalt och eftersträvansvärt utan dessutom väldigt viktigt för vårt mentala hälsa att vara lyckliga.

För en tid sedan började forskarna svänga.

 ”Det kan vara så att sträva efter lyckan driver oss till vansinne.”
June Gruber

Först själva urfadern Martin Seligman som i sin bok Flourish för några år sedan utropade: ”Jag hatar ordet lycka!” och omformulerade hela sin gamla lyckoteori som han kallade för vulgär.
Och nu har June Gruber, biträdande professor i psykologi vid Yale University, och en av den amerikanska psykologins ”rising stars” tillsammans med sina kolleger Iris Mauss and Maya Tamir, gått igenom den senaste kritiska forskningen och funnit fyra intressanta fallgropar:

 ”Det kan vara så att sträva efter lyckan driver oss till vansinne.”
June Gruber

1. För mycket lycka kan göra dig mindre kreativ – och mindre trygg
Lite lagom lycka har visat sig göra människor positiva och skapande. Men blir det för mycket, om man nu kan tala om det, så går kreativiteten ner, ja, den kan till och med försvinna. Dessutom har psykologen Barbara Fredrickson upptäckt att vi tappar förmågan att klara utmaningar om vi inte har en sund balans mellan positiva och negativa känslor. Den som är lycklig försöker hellre hålla kvar känslan än se realistiskt på livet och tenderar därför att bortse från varningssignalerna. Ja, den som lagt in lyckoväxeln har faktiskt större risk för missbruk av alkohol, mat, droger – och sex. Lagom är alltså bäst.

2. Lyckan passar inte i alla situationer
Alla känslor vi har har sin funktion och de hjälper oss att anpassa oss, anta utmaningar och se möjligheter. Sorg visar på en förlust, rädsla varnar för fara och ilska kan försätta berg.
Och lyckan då? Ja, den bekräftar att vi lyckats med något vi företagit oss och lär oss vikten av att vara tillsammans med andra. Den får oss helt enkelt att pusta ut och luta oss tillbaka, koppla av. Och det är bra, i lagom proportioner, eller snarare i rätt situation. För vad händer om vi är lyckliga, hela tiden. Vi låser oss i en slags nöjdhet som både kan få oss att inte uppmärksamma andra med mindre eftersträvansvärda känslor och dessutom prestera sämre. Den som är lycklig gör helt enkelt inte ett lika bra jobb.

3. All lycka är inte bra för dig
Som med ordet kärlek så döljer sig många olika känslor bakom begreppet lycka. Allt från den där lilla plötsliga champagnekänslan en vanlig torsdag till himlastormande känslor av olika slag.
Och alla, skriver June, är inte så trevliga. Hon har själv i sin forskning upptäckt att t ex stolthet i och för sig kan framkalla en sorts lyckokänsla, men att den ibland paras med okänslighet och  överlägsenhet. Du är lycklig, men är så uppfylld av din egen framgång eller förträfflighet att du helt tappar relationen till andra och deras känslor.

4. Söka lyckan kan göra dig olycklig
Alldeles ny forskning av Iris Mauss visar att jagandet efter de där starka positiva känslorna faktiskt oftast mest leder till besvikelse. Det är som om ribban sätts allt högre, nästa lyckotripp måste vara starkare än den förra, ja själva ordet lycka är lätt att koppla till en prefekt känsla – den yttersta varaktiga lyckan.
I labbet har Mauss visat att ju mer man strävar desto mindre känner man. June har själv tagit upp tråden och faktiskt visat att sökandet efter lycka är starkt kopplat till psykiska problem som depression och bipolaritet. Ja, skriver hon ”Det kan vara så att sträva efter lyckan driver oss till vansinne.”

Men ska vi då helt ge upp lyckan? Nej, skriver June, men det gäller att koppla det till ordet lagom eller kanske ska vi kalla det balans. För mycket lycka är inte bra, och inte heller för lite. Bara lycka är inte bra, bara motsatsen inte heller. Lycka hela tiden är inte bra, det gäller att vara nogräknad, att välja vilka situationer man kopplar till det där ordet.

MER
Läs artikeln Four Ways Hapiness can hurt you 
Här är den vetenskapliga artikeln A Dark Side of Happiness? How, When, and Why Happiness Is Not Always Good
Läs 400 artiklar om lyckan.

 

 

Write A Comment