Vad är det att vara människa?
– livsfilosofi för 2000-talet

Vad är det att vara människa?
Hur ska jag leva med andra?
Hur fri får jag vara?
Och vad är kärleken, döden och meningen med livet?

Den existentiella filosofin har sina rötter i antikens Grekland då filosofer funderade över vad som är ett gott liv och hur en människa kan utvecklas och blomstra.
Tankarna togs upp av filosofen Sören Kierkegaard och idag är den existentiella filosofin en del av den kontinentala filosofin och humanistiska psykologiska rörelsen.

Ett existentiellt samtal – oavsett om det är i grupp, på en retreat eller individuell coaching  – handlar inte om att rätt eller fel eller jakten på den stora sanningen.
Vi utgår inte från en bestämd modell av människan utan inspireras av de existentiella filosoferna och psykoterapeuternas olika och öppna tankegångar för att få perspektiv på våra egna tankar, värderingar och vårt eget liv.

För mig har existensfilosofin öppnat dörrar och fönster till en djupare förståelse och givit mig verktyg som hjälper mig att ständigt söka vidare.

Ann Lagerström
Vill du anmäla dig eller veta mer ring gärna eller maila.
ann@lagerstrom.nu
070 5562556

EXISTENTIELLA SAMTALGRUPPER
– för dig som vill tänka själv tillsammans med andra.

INDIVIDUELLA SAMTAL
Existentiell coaching
– för dig som vill reflektera över livet.

Write A Comment