Category

PERSONLIGT

Category

ÄR JAG FRI ELLER VAR GÅR GRÄNSEN?

Människans frihet är en viktig fråga inom det existentiella tänkandet. Men hur fria är vi? Som vanligt så är filosoferna inte eniga. Vissa, som Jean-Paul Sartre, sa i sin ungdom att vi är “dömda till frihet”. Andra, som hans kollega och partner,  Simon de Beauvoir, var mer inne på att friheten har sina begränsningar. Här kommer jag efter hand fylla på med sådant som jag tycker är inspirerande och kanske också provocerande. Så välkommen att botanisera och om du vill fundera på var gränsen går för din egen frihet.

JAG FYLLER PÅ EFTERHAND
FREEDOM med Aretha Franklin

HUR TÄNKER FILOSOFERNA?

Jean-Paul Sartre och friheten

Här kan du läsa en kort introduktion.

SIMONE DE BEAUVOIR OCH FRIHETEN

En bit ner i den här presentationen så kan du läsa om hur Simone de Beauvoir ser på frihet.