ANN
LAGER
STRÖM
LIVSFILOSOFI FÖR 2000-TALET

Kategori EXISTENTIELLT

MENINGEN | Tingen blir meningsfulla genom dig

Meningen med livet är att ge livet en mening. Ja, så säger de existensfilosoferna. Det finns ingen given mening, det är du och jag som skapar den genom att betrakta världen. Men vad menar de? Titta dig omkring i rummet. Kaffekoppen, stolen, trädet utanför fönstret, demokrati, blomkål, grannen, jobbet –…
LÄS MER