Hardwiring Happiness, The Practical science of reshaping your brain – and yourself
Rick Hanson (Harmony Book, 2013)
Pubicerad i Modern Psykologi.

Ja, neuropsykologen Rick Hansons bok är amerikansk. Lite för pratig, lite för yvig, men där finns trots allt intressanta tankegångar byggda på ny vetenskap om hjärnans plasticitet. Utgångspunkten är evolutionen. Hur mänskligheten genom årtusendena tränat sin hjärna att bli extra känsliga för sådant som är farligt och negativt och på så sätt förfinat det ”röda reaktionssystemet”. Det räcker med en enda sur min så reagerar hjärnan, tar in, sparar och förstärker de nätverk som bygger på rädsla och försvar, menar Hanson.

Ett litet leende, däremot, en omtanke, stannar inte lika lätt kvar i det Hanson kallar hjärnans ”gröna system” eftersom de inte innebär något hot. Vi noterar det knappt och det passerar utan att fördjupa hjärnans positiva sida.
Så tänker han och framlägger bevis med hjälp av nya rön och en diger referenslista. Och så lär han ut hur vi kan lära hjärnans ”gröna” system att inte ignorera stärkande  känlsor och upplevelser utan använda dem för att bygga ett starkt jag.
Läsvart och lite lättköpt.

Write A Comment