Author

Ann

Browsing

Idag vaknade jag sorgsen. Slog upp ögonen och betraktade världen genom ett dovt filter kryddat med ledsenhet. Varför? Jag vet inte. Kanske är det för att sommaren går så fort och syrenerna är så generösa just denna vecka. Eller också har jag nu börjat förstå att vi i höst ska sälja vårt hus där vi bott i så många år.
Inom existentiell filosofi och psykoterapi talar man inte så mycket om känslor men desto mer om stämningar. En stämning är allt det du är vid en viss tidpunkt. Olika slags känslor som samspelar med varandra, fysiska behov och tecken, tankar som far omkring. Ditt sammanslagna tillfälliga jag helt enkelt.

Ja, jag var sorgsen i morse, men jag var också hungrig, och nöjd över att hela dagen var min. Där fanns en kvardröjande glädje efter gårdagens middag med goda vänner. En diffus känsla i nedre buken som jag inte kände igen och ett starkt behov av att borsta tänderna.
Allt det där påverkade mig och min inställning till mig själv och världen.
Jag konstaterade. Hittade inga svar. Lät vara. Gick upp och kokade kaffe och tänkte att om den där sorgen vill mig något så kommer den väl att klarna under dagen eller försvinna.
En stämning kan vara snabbt övergående, som ett lätt regn som slutar efter en stund. Och det gäller både glädje och sorg. Men den kan också vara ett viktigt meddelande. Ett utrop, en uppmaning, en utmaning.
“Hej där, det är något du inte har uppmärksammat. Något som du kanske ska göra något åt. Något försummat, bortglömt, oreflekterat som vill att du vaknar till.”

ÖVNING
Vilken stämning har du just nu?
Titta bort från skärmen. Blunda kanske och lägg märke till.
Skriv upp kanske, notera. Med tiden blir det en intressant loggbok där du kan upptäcka mönster i ditt innanhav.

FOTO Kelly Sikkema, Unsplashed.

Ja, jag läser många böcker. Mest facklitteratur. Och vissa stannar kvar. Som den hba.

On Looking, Eleven Walks with Expert Eyes
Alexandra Horowitz, 2013
I en tid av informationsbulemi tar författaren Alexandra Horowitz sig an sitt kvarter på Manhattan. Vad finns där alldeles framför henne som hon inte varken, ser hör eller uppfattar? Till sin hjälp tar hon bland annat en fysiker, ett barn och en ljuddesigner. De går längs hennes gamla gator och fram träder en allt rikare stad.
Hon lär sig lyssna utan att benämna. Låta ljuden passera in i henne utan ord. Hon lär sig känna igen trottoardansen, de små anpassningarna vi alla gör i mötet med varandra. Och med nosen i asfalten och öronen på helspänn får en hund visa henne hur världen framträder.
I Alexandra Horowitz 11 promenader ingår både upplevelser och kunskap. Sinnenas upptäckter varvas bland annat med hjärnforskning, ekologi, konstvetenskap och sociologi. Jag både lust- och informationsläser och vill sätta på mig skorna och ge mig ut.
Men nu varnar Alexandra: Bli nu inte en sådan där prestationsinriktad flanör. Att uppleva mer är inte ett krav, bara en möjlighet.
Läsgläjde, kunskap, inspiration

 

• An Existential Approach to Human Development: Philosophical and Therapeutic Perspectives Paperback, Martin Adams (2018)

OM VAD
VI VILL
OCH GÖR

Livet ställer frågor till oss alla. Livsfrågor.
Vardagliga som:
Ska jag byta jobb eller inte?
Ska jag skilja mig eller inte?
Hur ska jag hantera barnen, stressen, ensamheten, mina föräldrar, min ekonomi?

Och mer grundläggande:
Vem är jag?

Vad vill jag?
Hur ska jag leva?
Vad är meningen?
Och hur ska jag förhålla mig till döden?

Frågorna hör ihop – min vardag är sammankopplad med vad det i grunden är att vara människa och i de existentiella samtalen finns det plats för båda perspektiven.

I vår tid är det brist det platser där vi som individer kan utforska vad det innebär att vara människa. Samtal där vi både kan få nya perspektiv på  vårt eget liv och också bidrar till att fördjupa kunskapen om vår tid och människans vara. Vi vill bidra till att skapa sådana möjligheter genom att lära ut olika former av existentiella samtalsmetoder som kan användas privat, i företag, på bibliotek och institutioner. För enskilda människor eller arbetslag. I mötet med en medmänniska eller en klient, brukare, kund, medarbetare, arbetslag.

De existentiella samtalen är inte terapi, det är ett öppet undersökande tillsammans med någon som fördjupat sig i fenomenologisk samtalsmetodik och existentiell filosofi och psykologi.
Samtalet sker på deltagarens villkor. Här finns inga givna mål att nå, inga styrande föreställningar om vad som är rätt eller fel eller hur en människa bör fungera eller leva. Det är i ordens rätta bemärkelse undersökande, utforskande, sökande. Den existentiella filosofin används inte som rättesnöre utan som inspiration, påfylldnad, perspektivförskjutare.

För oss som praktiker och privatpersoner har mötet med den existentiella filosofin haft djupgående konsekvenser och vi vill nu ge fler möjlighet att ta del av metodiken i olika former av existentiella samtal.

Vi startar nu tre olika utbildningar:
• En för dig som vill arbeta individuellt med existentiell coaching. Start 12 september 2019.
• En för dig som vill utbilda dig till existentiell samtalsledare. Start 5 april 2019.
• En för dig som vill lägga till ett existentiellt perspektiv till din nuvarande praktik. Start hösten 2019.
Och så kommer vi att erbjuda  vi olika former av existentiella samtal: enskilt, i grupp, retreater, skrivkurser etc.

Hör gärna av dig om du vill veta mera, info@existentiellt.nu.

Stockholm 28 februari 2019
Ann Lagerström och Annalena Sund Aillet

 

 

 

Ett års existentiell fördjupning

Vem är jag? Vad vill jag? Vad är mening?

Existentiella samtal och coaching har sina rötter i existentiell filosofi och psykologi. Sedan antiken har filosoferna undersökt ämnen som är lika aktuella idag som då: Vad är det att vara människa? Hur är det att leva i relation till andra? Och hur kan man hantera sin frihet och alla sina valmöjligheter?

Existentiella samtal är viktiga i vår tid eftersom de inte i första hand är målinriktade utan snarare utforskar människans unika situation med inspiration från filosofin. Samtalet sker i dialog med klientens fråga i fokus och ger möjlighet att vidga sin syn på vad det är att vara människa. Det kan handla om en aktuell livsfråga – arbete, kärlek, val, ansvar – eller om mänskliga grundvillkor som döden och meningen.

UTBILDNINGENS MÅL
Utbildningen Existentiella samtal och coaching är ett första steg på en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och som vill komplettera med ett existentiellt perspektiv. Kanske vill du använda kunskaperna i din nuvarande yrkesroll, eller så tänker du dig en framtid där du mer specifikt ägnar dig åt olika former av existentiella samtal.

Målet för utbildningen är att ge dig en fördjupad kompetens att möta människor i svårigheter och dilemman av existentiell art. Den första terminen ägnar vi oss åt filosofi och självreflektion. Du får en introduktion till de viktigaste filosoferna och den existentiella människosynens mest centrala begrepp. Du får också lära dig den speciella samtalsmetodik som vi arbetar med, den fenomenologiska. I samarbete med en annan deltagare får du använda dina nya kunskaper i relation till dig själv. Den andra terminen har du dina första utbildningsklienter, får mer existentiell samtals- och coachingmetodik och handledning med filosofisk fördjupning.

UPPLÄGG
Utbildningen omfattar föreläsningar, workshops, enskilda, par- och gruppövningar med fokus på personlig och professionell utveckling, litteraturstudier och skrivuppgifter. De kommer också att ha utbildningsklienter och få handledning med filosofisk fördjupning.

Termin för termin
Den första delen av kursen, hösten 2020, består av studier i existentiell filosofi och psykologi och fenomenologisk teori med fokus på förståelse av sitt eget vara i världen. Deltagarna kommer också att coacha varandra.

Den andra terminen, våren 2020, är inriktad på det professionella hantverket. Vi studerar fenomenologisk samtalsmetodik och existentiell coachingteknik. Under den här terminen har deltagarna också externa utbildningsklienter och grupphandledning med filosofisk fördjupning.
Utbildningen innehåller också skrivuppgifter. Den första terminen kommer deltagarna att få utforska sig själva i relation till den existentiella filosofin, psykologin och coachingen. Den andra terminen utgår vi från klientarbetet. Hur kan samtalen förstås med hjälp av existentiell filosofi, psykologi och coaching?
vittext
LITTERATUR
Kurslitteraturen består av existentiell filosofi, psykologi och coaching, både böcker och specialskrivet kursmaterial.
vittext
EXAMEN
För att deltagarna ska få ut sitt diplom ska de ha varit närvarande vid alla kursdagarna (det går att vara borta någon gång och då kompensera med en skriftlig rapport). Deltagarna ska också ha haft två utbildningsklienter som de träffat minst 6 gånger (1 inledande gång och 5 samtal). De ska också vara godkända på handledningen och på sina texter.
vittext
KOSTNAD

29 000 kr + moms. Betalas mot faktura före 1 februari.

CERTIFIERING
Den som gått utbildningen får ett diplom och kan sedan gå vidare på certifieringsprogrammet på Existentiellt Forum och därmed bli certifierad existentiell coach. Certifieringen består av fortsatt klientarbete och handledning med filosofisk fördjupning.

KOMPETENSKRAV

Eftersom utbildningen i existentiella samtal och coaching är en vidareutbildning bör deltagarna redan ha professionell erfarenhet av samtal. Det innebär att den som söker till utbildningen behöver antingen ha en grundutbildning där det ingår samtal och/eller  arbetslivserfarenhet i ett yrke där samtalet är centralt.

INFORMATION
Ta kontakt med kursledarna för mer information. Se nedan.

ANMÄLAN
Skicka in din anmälan till anmalan@existentiellt.nu med namn, adress, telefonnummer, e-post och cv (både utbildningar och praktisk erfarenhet av samtal). Märk mailet: Ansökan Existentiella samtal och coaching 2019.

FOTO John Mark Arnold

 
UTBILDNINGEN | FAKTA
VAD
Vidareutbildning i existentiella samtal och coaching för dig som har ett samtalsyrke.

HUR

Två terminer, totalt 10 utbildningsdagar plus en uppföljningsdag efter tre månader.
Föreläsningar, workshops, litteraturstudier, utbildningsklienter och handledning.

NÄR
Termin 1 våren 2019
Existentiell filosofi och psykologi, fenomenologisk teori och personlig utveckling.
12-13 september 2019
4 oktober
8 november
6 december

Termin 2 hösten 2019
Fenomenologisk praktik, samtalsmetodik, klientarbete, handledning med filosofisk fördjupning.
10 januari 2020
31 januari
21 februari
13 mars
17 april EXAMEN

Uppföljningsdag tidig höst 2020
En uppföljningsdag efter tre månader. Vi delar erfarenheter och fyller på med ny kunskap.

TIDER
09.00-17.00

VAR
Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm

VAD ÄR EXISTENTIELLA SAMTAL OCH COACHING

Här kan du läsa en längre text om de existentiella samtalens rötter och praktik.

Att allt förflyttar sig låter komplicerat, men är på samma gång en förutsättning för att vi ska kunna ta oss själva och vårt liv på allvar. Om vi vore likadana hela tiden, fasta i vår struktur, skulle det inte finnas någon möjlighet till förändring. Nu står vi inför oändligt många möjligheter, frågan är bara hur vi ska hantera dem.

KURSLEDARE

Ann Lagerström, certifierad existentiell coach, existentiell vägledare,  fil. mag., ledarskapskonsult, handledare, mindfulnessinstruktör. Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.
KONTAKT ann@existentiellt.nu | 070 5562556

Annalena Sund Aillet, certifierad existentiell coach,  leg. psykolog,  leg. psykoterapeut, handledare och  lärare i psykoterapi, mindfulnesslärare. Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.
KONTAKT annalena@existentiellt.nu | 072 3099979

FOTOGRAFIER:
Vägen: enligt creative kommuns. Ann Lagerström: Ola Hedin.

En vidareutbildning för dig som vill leda existentiella samtalsgrupper

Vad är det att vara människa? Vad är meningen? Och hur kan vi tala om döden? Det finns många existentiella frågor, men ont om möjligheter att tala om dem. Därför startar vi nu en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och som i framtiden vill leda existentiella samtalsgrupper i egen regi eller på din arbetsplats.

En existentiell samtalsgrupp är ett metod där deltagarna tillsammans utforskar existentiella frågor med inspiration av existentiell filosofi. Ämnena kan vara förutbestämda, eller väljas av gruppen. Metoden är utforskande och öppen, deltagarna söker inte efter ett enhetligt svar utan prövar många olika sätt att se, många sätt att tänka, utan något krav på att komma överens. De tänker själva tillsammans med andra och kommer därifrån med en bredare syn på vad det är att leva som människa.

Den existentiella filosofin är en bra utgångspunkt för den här formen av samtal. Både därför att det är den grenen av filosofin som specialiserat sig på frågan om människans existens och för att filosoferna är så uppfriskande oense. Här finns ateister och mystiker och allt från anarkister till djupt konservativa. Och i de existentiella samtalsgrupperna följer vi Sören Kierkegaards råd: Pröva det du hör och läser mot dina egna tankar och ditt eget liv.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Under utbildningen kommer du få en grundläggande orientering  i existentiell filosofi, existentiella frågor och fenomenologisk samtalsmetodik med inriktning på grupper. Du kommer också fördjupa dina kunskaper i att leda grupper och i gruppdynamik. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med den metod som du får inblick i.

Under sommaren är det inläsningsperiod där du fördjupar dig i existentiell filosofi.
Under andra terminen ht19 leder du en övningsgrupp under handledning och får fördjupad kunskap i metoden.

Ur innehållet:

  • Existentiell filosofi, introduktion.
  • Existentiella frågor, filosofisk fördjupning.
  • Att leda existentiella samtalsgrupper.
  • Fenomenologisk samtalsmetodik för grupper.
  • Praktik.
  • Litteraturstudier.

NÄR, VAR OCH HUR KAN MAN HA EN EXISTENTIELL SAMTALSGRUPP
Existentiella samtalsgrupper kan både genomföras i privat och offentlig regi – på arbetsplatser, skolor, vård och omsorg, bildningsförbund, bibliotek. Den grundpedagogik och det grundmaterial som du kommer att få tillgång till på utbildningen kan anpassas efter olika förhållanden.

VILL DU HÅLLA I ENSKILDA SAMTAL?
Den här utbildningen förbereder dig inte för att hålla i existentiella samtal med enskilda personer. Det är en helt annan pedagogik och metodik. Om du är intresserad av det passar utbildningen i Existentiella samtal och coaching dig bättre den kan du läsa vidare om här.

KURSLEDARE

Ann Lagerström, fil. mag. i praktisk kunskap, senior ledarskapskonsult, certifierad existentiell coach och samtalsledare, existentiell vägledare.  Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.
KONTAKT ann@existentiellt.nu | 070 5562556

GÄSTLÄRARE

Du kommer också att träffa några erfarna och inspirerande gästlärare.

UTBILDNINGEN | FAKTA

VAD
Diplomutbildning: Att leda  existentiella samtalsgrupper
En vidareutbildning för dig som har ett samtalsyrke och som vill arbeta med grupper som vill samtala om existentiella frågor.

NÄR
5-6 april
9-10 maj
Inläsningsperiod
22-23 augusti
Praktikperiod
19 september
10 oktober 2019.

TIDER
09.00-17.00

ANTAL DELTAGARE
Max 12

VAR
 113 33 Stockholm

FÖRKUNSKAPER
Du som söker ska arbeta i ett  samtalsyrke – lärare, socionom, terapeut, läkare, coach, ledare, sjukgymnast, sjuksköterska eller ha en liknande dokumenterad yrkeserfarenhet.

KURSLEDARE
Ann Lagerström, fil. mag i praktisk kunskap, senior ledarskapskonsult och existentiell samtalsledare, vägledare och certifierad existentiell coach.
Ni kommer också få träffa några erfarna gästlärare.

KOSTNAD
20 000 kr + moms.

ANMÄLAN
Anmälan senast 15 mars.
Ange namn, mobilnummer, adress, mail och yrkeserfarenhet.
ann@existentiellt.nu

INFORMATION
Hör gärna av dig om du vill veta mer eller det är något du undrar.
070 5562556 • ann@existentiellt.nu

VAD ÄR EXISTENTIELLA SAMTAL OCH COACHING

Här kan du läsa en längre text om de existentiella samtalens rötter och praktik.