95:5 – KREATIVT LEDARSKAP FÖR FÖRÄNDRING

– eller så ger du medarbetarna frihet
utan att tappa kontrollen

Du är chef, ledare, projektledare.
Du vet vart du vill, vilket uppdrag ni har.
Du vet att dagens arbetsliv är i ständig förändring och vill skapa en organisation som kan hantera det.
Du har en dubbel ambition: Du vill vara tydlig och på samma gång ge dina medarbetare så mycket frihet som möjligt.
Då passar metoden 95:5 för dig.

Jag har varit ledare och  ledarskapskonsult både i Sverige och internationellt sedan tidigt 90-tal. Och efter att ha utbildat, föreläst och handlett både enskilda chefer, VD:ar och ledningsgrupper har jag utvecklat en ledarskapsmetod som jag vet både gör chefen/ledaren trygg och medarbetarna fria och kreativa.
Jag vet, därför jag har använt den själv och jag har följt många chefer på olika nivåer som arbetat enligt 95:5.

Allt handlar om tydlighet.
Tydlighet när det gäller vart ni ska. Tydlighet när det gäller hur arbetet är organiserat. Tydlighet när det gäller hur ni med-arbetar. Och tydlighet kring frågor om makt och ansvar. På så sätt kan du ge medarbetarna 95 procent av makten och på samma gång behålla 100 procent själv.

SÅ ARBETAR JAG
Min erfarenhet är att det mest effektiva för att utveckla ledare är en kombination av utbildning, handledning och personlig utveckling där utgångspunkten är det dagliga arbetet på företaget. Det innebär ofta att jag först träffar den enskilde ledaren i ett par timmar för att vi tillsammans ska kartlägga situationen och de svårigheter som hen behöver arbeta med. Sedan lägger vi upp en plan med en mix som passar just den här chefen.

I 95:5 ingår metoder för förändring, svåra samtal, konflikthantering, planering på lång och kort sikt, mötesstrategi och teknik, kreativitet, medarbetarskap, hälsa et c.
Allt med den enskilde ledarens egen erfarenhet i fokus och helt anpassat till det företag som hen arbetar på.

Nyfiken?
Välkommen på ett gratis introduktionssamtal där jag berättar mer.
Om du vill ha referenser så kan jag skicka dig.

KONTAKT
Ann Lagerström
070 5562556
ann@lagerstrom.nu

EXEMPEL PÅ UPPDRAG
Handleda chefer på alla nivåer från gruppledare till VD:ar. Stötta ledningsgrupper i förändringsarbete, organisationsutveckling och inre arbete. Konflikthantering. Utbilda ledare i kreativitet, feedback, svåra samtal, förändring, mötesteknik, journalistik, planering, stress. Grupphandledning av chefer. Hela ledarskapsutbildningar i Sverige, Danmark, Vietnam, Sri Lanka, expert i Presstödsutredningen 2015.

EXEMPEL PÅ KUNDER
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Stockholms Läns landsting, MittMedia, Motala Tidning, Hallandsposten, Dagens Arbete, Polistidningen, Lärarnas tidning, Sida, Fojo, Politiken, Bonniers m fl.

SAMARBETSPARTNERS
Mediamentorerna, som jag på 90-talet startade med Per Andersson.

ARARTIKLAR
JournalistenCHEF: Så får ni kul på jobbet – intervju om kreativitet
Journalisten: Om starten av ViLäser
Kristianstadbladet:  Om mellanchefens roll
Medievärlden om chefredaktörskapet för ViLäser