Två timmar tillsammans med medarbetarna på en vårdcentral i Stockholm om den danske filosofen Sören Kierkegaard och hur vi kan använda hans filosofi idag. Sören, aktuellare än någonsin.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

Vad tänker och känner du?